Magyar Napfizikai Alapítvány

 Alapító okirat Kattints ide a letöltéshez!

Az Alapítvány angol elnevezése: Hungarian Solar Physics Foundation

Az Alapítvány székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Az Alapítvány obszervatóriumai: I. Gyulai Bay Zoltán Napfizikai Obszervatórium (GSO) (5700 Gyula, Göndöcs kert „Víztorony”) II. Balatonrendesi Schenk Jabak Napfizikai Obszervatórium (BSO) (8255 Balatonrendes, Csapás utca 39.)

Az Alapítvány alapítói: Professzor Dr. Fáy-Siebenbürgen Róbert és Elek Anett

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Professzor Dr. Fáy-Siebenbürgen Róbert elnök, Dr. Belucz Bernadett és Dr. Korsós Marianna Brigitta

Az Alapítvány céljai:
 1. A magyar nap- és heliofizikai tudományos és oktatói földi típusú észlelések körülményeinek megteremtése, nap- és heliofizikai észlelések lebonyolítása és az így nyert adatok feldolgozása, azok nyilvánosságra hozatala szakmai és ismeretterjesztő fórumokon.
 2. A nap- és heliofizikai kutatások támogatása közvetlen (például konferencia, szakmai találkozó, nyári iskola támogatása, ill. szervezése, azon való részvétel támogatása) vagy közvetett (például kutatási adatok széles körű hozzáférhetőségének támogatása) módon.
 3. A nap- és heliofizika népszerűsítése mind tudományos, mind ismeretterjesztő vonalon, Magyarországon és külföldön.
 4. Tágabb értelemben csillagászati, űrfizikai, környezetfizikai kutatások segítése, támogatása (elsősorban hazai vidéki, ill. budapesti, másodsorban a közvetlen határon túli területeken, harmadrészt pedig külföldi helyszíneken), a mindenkori erőforrásokhoz mérten esetleges végzése is.
 5. Tágabb értelemben a csillagászati, űrkutatási, űrfizikai és környezetfizikai területeken a közoktatás segítése, iskolán kívüli oktatási tevékenység, rendhagyó órák megszervezése és lebonyolítása.
 6. Természettudományos, műszaki ismeretterjesztés széles társadalmi rétegek bevonásával, változatos módszerekkel és technikákkal, interaktív módokon is.
 7. Egyéb nap- és heliofizikai, csillagászati, űrkutatási, űrfizikai és környezetfizikai közművelődési tevékenység (bemutatók, kiállítások, koncertek szervezése, lebonyolítása), nyári táborok, találkozók szervezése, lebonyolítása, konferenciaszervezés. Szakkörök és klubfoglalkozások tartása, támogatása.
 8. Tehetséggondozás és utánpótlás nevelés. Ez kiemelt feladatként kezelt, valamennyi működési területen (természettudományok, műszaki területek és művészetek is). Ez a tevékenységi terület elsősorban a nap- és heliofizika vonatkozásában a csillagászati-asztrofizikai diákolimpiai felkészítésekben való szervezési részvételt, azok lebonyolításában történő aktív részvételt és támogatást jelenti az egész ország területén – ezen felül a nemzeti válogatott olimpiai részvételének segítését, szervezését, lebonyolítását.
 9. Egyéb kutatásfejlesztés és innovációs tevékenység (partner intézményekkel, cégekkel összefogásban), elsősorban szűkebb értelemben nap- és heliofizikai (pl. robotikus napfizikai teleszkópok, magneto-optikai filterek, Doppler mérésekre alkalmas filterek fejlesztése), másodsorban tágabb értelemben csillagászati-környezetfizikai-űrkutatási, valamint egyes speciális környezetvédelmi (pl. fényszennyezés, zajvédelem) témakörökben.
 10. Ingatlan üzemeltetés és bérbeadás.
 11. A robotikus napfizikai teleszkóp (az Alapítvány kutatói által nem használt és igényelt) üzemidejének ellenérték mellett történő értékesítése más személyek részére, tudományos célból.
 12. Számítógépes adatbázis(ok) és tartalomszolgáltató helyek üzemeltetése, a fenntartás költségeinek részbeni fedezése, adatok frissítésének és a szerver folyamatos fejlesztésének biztosítása. Az adatbázis neve: GSD. Megfelelő népszerűsítése, reklám szervezése, minden szóba jöhető médián keresztül (különös tekintettel az utóbbi időkben nagy jelentőségre szert tett Web, Twitter és Facebook környezetre).
 13. Valamennyi cél megvalósítása, és annak mértéke természetesen az Alapítvány mindenkori pénzügyi lehetőségeinek és vezetői mérlegelésének függvénye. Az Alapítvány nem vállal kötelezettséget minden cél minden évben ugyanolyan arányban történő finanszírozására.

Magyar Napfizikai Alapítvány

Hungarian Solar Physics Fundation

Last update: 2023 Mar © Copyright HSPF 2017